Strona Główna Linki Księga Gości Kontakt do nas INFORMACJE O ZAWODACH Październik 19 2019 02:49:00
Nawigacja
Strona Główna
FAQ
Linki
Galeria
Szukaj

MISTRZOSTWA ZPS W CELNOŚCI LĄDOWANIA SIEDLCE 2019

Kontakt do nas
Kontakt do administratora
Witamy

Witamy na oficjalnej stronie XXVII Oddziału
Związku Polskich Spadochroniarzy w
Siedlcach.

Informacje związkowe
Nasza siedziba mieści się w Siedlcach przy ul. Wałowej 1, pokój 110.
Jesteśmy w każdy wtorek tygodnia w godzinach 10-13.

Zapraszamy spadochroniarzy oraz byłych i obecnych żołnierzy wojsk
powietrzno-desantowych, a także osoby, które wykonały minimum jeden skok
spadochronowy.

Możesz wesprzeć XXVII Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy
przekazując nam 1% podatku:
KRS 0000091847
z dopiskiem "dla Związku Polskich Spadochroniarzy XXVII Oddział w Siedlcach"


Galeria z fotorelacją naszych działań: www.photoblog.pl/spadochroniarzesiedlce
Skoki Spadochronowe
Podziękowanie
Spadochroniarze XXVII Oddziału
Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach DZIĘKUJĄ!
- Każdy nasz czyn, pozostawia ślad.
Nasze życie warte jest tyle ile zrobimy dla innych.
- Jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze
i osiągnąć niekiedy, to jest życzliwość ludzka.

Dzięki takiej życzliwości darczyńców wiadomych i tych bezimiennych, którzy wykupili Cegiełkę Fundacji Sztandaru
dla XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach-my spadochroniarze, członkowie wyżej wymienionego Oddziału
czujemy się dumni i zaszczyceni z realizacji tak szczytnego celu jakim jest otrzymanie sztandaru.
Duma nasza jest tym większa, że wręczenie sztandaru miało miejsce na terenie Jednostki Wojskowej 1230 w Siedlcach, a wręczenia dokonał Dowódca Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej Pan generał bryg. Stanisław Czosnek, zaś chrzestnym ojcem Sztandaru był Pan Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski.
W życiu każdego z nas są chwile kiedy pragniemy powiedzieć coś takiego, co odda rzeczywistą prawdę naszym odczuciom i radości, zaś wypowiedziane słowa trafią do właściwych adresatów.
Szanowni Darczyńcy! W imieniu Komitetu Fundacji Sztandaru, Zarządu Oddziału oraz wszystkich członków XXVII Oddziału ZPS w Siedlcach, dziękuję tym wszystkim, dzięki którym mogliśmy świętować uroczyste wręczenie Sztandaru dla naszego Oddziału.
Drodzy i szanowni Darczyńcy.
Serdecznie dziękuję za Waszą szczerość, hojność i otwartość.
Wielu z Was nie tylko finansowo wspomogło nasz szczytny cel, lecz również nawiązało stałą współpracę z oddziałem i stało się sympatykami spadochroniarstwa. Piątkowy dzień 2 września 2016 roku na stałe zapisze się w historii Oddziału jak również złotymi zgłoskami wzbogaci naszą kronikę.
Akt ufundowania Sztandaru dla XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach brzmi:
Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy Sztandar ufundowany przez Prezydenta Miasta Siedlce oraz Urzędy, Firmy, Związki, Stowarzyszenia i Darczyńców Indywidualnych jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, a także zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje spadochroniarskie wiążą się z odwagą i gotowością dla niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożenia życia i mienia, dając przykład głębokiego patriotyzmu i gotowości do największych poświęceń.
Niech słowa wyżej wymienionego Aktu trafią do każdego (każdej) z Was.
Niech wzbogacą Wasze serca, oraz dadzą wiele satysfakcji z faktu, że
stanowicie cząstkę tego szczytnego celu.
Z wyrazami szacunku,
Prezes
XXVII Oddziału ZPS w Siedlcach
24 września 2016- Bal Spadochroniarzy w Dworze w Mościbrodach
24 września 2016- Bal Spadochroniarzy w Dworze w Mościbrodach
Zwieńczeniem całorocznej pracy w Oddziale był Bal Spadochroniarzy w Dworze
Mościbrody, związany z obchodami Dnia Spadochroniarza, przypadającego 23 września.
Dzień Spadochroniarza to święto organizacyjne ZPS, ustanowione w rocznicę powołania
przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1. Samodzielnej
Brygady Spadochronowej w 1941r. w Szkocji. Sformowana brygada w swoich założeniach
miała wziąć udział w walkach w Polsce. Ostatecznie żołnierze brygady nie zostali skierowani
do kraju, ale uczestniczyli w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej,
noszącej kryptonim "Market-Garden". Zadaniem Polaków było uchwycenie mostów w
Arnhem i utworzenie przyczółka dla 30 Korpusu.
Podczas stricte oficjalnej części Balu zostały wręczone dyplomy i odznaczenia za wybitne
zasługi dla polskiego spadochroniarstwa i Związku Polskich Spadochroniarzy. Następnie
wznieśliśmy toast szampanem i rozpoczęliśmy wspólną zabawę aż do białego rana.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w Siedlcach


Fotorelacja: LINK
Sztandar- marzenie się ziściło…
Sztandar- marzenie się ziściło…
02 września 2016 roku na trwałe zapisze się w historii naszego Oddziału. Otóż w tym właśnie
dniu w trakcie obchodów Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Jednostce Wojskowej w
Siedlcach uroczyście nadano sztandar naszemu Oddziałowi. Główne uroczystości odbyły się
na placu apelowym w siedleckiej jednostce przy ulicy Składowej. Wzięły w nich udział
pododdziały wchodzące w skład garnizonu. Na tę podniosłą uroczystość przybyło wielu
znamienitych gości: przedstawiciele Urzędu Miasta Siedlce, Urzędu Gminy Siedlce,
Starostwa Powiatowego w Siedlcach; liczne grono fundatorów sztandaru; reprezentanci służb
mundurowych: policji, straży pożarnej, służby celnej; poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych
instytucji m.in. koledzy z sympatyzujących z nami Oddziałów ZPS oraz przedstawiciele
stowarzyszeń kombatanckich.
Akt ufundowania sztandaru dla XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w
Siedlcach brzmi: „Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy SZTANDAR
ufundowany przez Prezydenta Miasta Siedlce oraz Urzędy, Firmy, Związki, Stowarzyszenia
i Darczyńców Indywidualnych jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, a także
zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne
tradycje spadochroniarskie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej
pomocy w obliczu zagrożonego życia i mienia, dając przykład głębokiego patriotyzmu i
gotowości do największych poświęceń”.
Oficjalnego aktu przekazania sztandaru dokonał dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej
im. Tadeusza Kościuszki gen. bryg. Stanisław Czosnek. Akt nadania sztandaru wręczony
został Janowi Łopuchowi – Prezesowi XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w
Siedlcach. Wszyscy fundatorzy dokonali symbolicznego aktu wbicia gwoździ w drzewiec
sztandaru. Jako pierwszy pamiątkowego wbicia gwoźdźca dokonał główny fundator
sztandaru, Prezydent Miasta Siedlce-Wojciech Kudelski. Sztandar poświęcił ks. płk Andrzej
Dziwulski, kapelan garnizonu siedleckiego. Wojskową asystę honorową podczas uroczystości
stanowiła kompania honorowa i orkiestra wojskowa. W skład pocztu sztandarowego XXVII
Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach weszli koledzy: dowódca pocztu
sztandarowego-podporucznik rezerwy Paweł Sitnicki; sztandarowy-plutonowy rezerwy Adam
Milatti oraz wspomagający pocztu sztandarowego-starszy szeregowy rezerwy Jerzy Dudek.
Kolorystyka sztandaru XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach
koncentruje się na trzech barwach. Jest to czerwień, biel i błękit. W centralnej części czaszy
spadochronu wyhaftowanej na awersie sztandaru umieszczony został herb naszego miasta -
Siedlec. Ten znak to symbol naszej przynależności i patriotyzmu lokalnego. Herb Pogoni na
sztandarze potwierdza przywiązanie i szacunek dla naszej małej Ojczyzny. Wszystkie
zdobienia na sztandarze wykonała haftem ręcznym Pani Hanna Moszczyńska –Pętkowska.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Prezydent Miasta Siedlce-Wojciech Kudelski oraz
nasza oddziałowa koleżanka-Anna Wróblewska.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy

XXVII Oddział w Siedlcach
24 czerwca 2016- zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach
24 czerwca 2016- zakończenie roku szkolnego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach

Dzień za dniem, tydzień za tygodniem pędzimy przez życie, przekazując młodym
pokoleniom wiedzę historyczną, wojskową, dzieląc się wrażeniami, spostrzeżeniami,
wymieniając poglądy i dając przykład postaw obywatelskich. Nasz Oddział dzięki
zaangażowaniu i uprzejmości Pana Dyrektora- mgr inż. Leszka Rozbickiego podjął
współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w
Siedlcach, który kształci młodzież w klasie mundurowej. Byliśmy szczególnie miło
zaskoczeni i wyróżnieni zaproszeniem naszej delegacji przez Dyrekcję szkoły na uroczystość
zakończenia roku szkolnego w dniu 24 czerwca br. To zaproszenie świadczy o tym, że nasza
działalność edukacyjna na rzecz młodzieży, na rzecz Siedlec i ościennych powiatów nie jest
dla tejże placówki oświatowej obojętna.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w Siedlcach
Ocalić od zapomnienia- rocznica bitwy pod Jeziorami
Ocalić od zapomnienia- rocznica bitwy pod Jeziorami
26.06.2016, podobnie jak rok wcześniej wyprawiliśmy się do Jezior, by
uczcić rocznicę zwycięskiej walki majora Stefana Wyrzykowskiego- Zenona
pod tą wsią. Jak zwykle na przyjaznej łosickiej ziemi podjęto nas z należytą
staropolską gościnnością. Około godziny 10.00 odbyło się powitanie gości, a
następnie została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył biskup
siedlecki Kazimierz Gurda. Następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce. Po
Eucharystii miały miejsce przemówienia okolicznościowe oraz parada Kawalerii
Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji pod dowództwem Andrzeja
Nowaka. Podsumowaniem uroczystości było wspólne ognisko i część
artystyczna w lesie nad jeziorkiem. Do rodzinnych domów wracaliśmy
usatysfakcjonowani, z poczuciem należycie spełnionego obowiązku.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w Siedlcach
By „czas nie zaćmił i niepamięć” - odsłonięcie pomnika majora Zenona
By "czas nie zaćmił i niepamięć"
Terlików, gmina Sarnaki-odsłonięcie pomnika majora Zenona

12 czerwca 2016 r dla upamiętnienia setnej rocznicy urodzin Stefana Wyrzykowskiego majora Zenona, dowódcy Oddziału Partyzanckiego 34 pułku 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej dokonano odsłonięcia pomnika poświęconego urodzonemu w Terlikowie
bohaterowi. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana przez biskupa seniora diecezji
drohiczyńskiej-Antoniego Pacyfika Dydycza. Po Mszy ks. biskup poświęcił pomnik, zaś
symbolicznego jego odsłonięcia -poprzez zdjęcie szarfy- dokonali członkowie rodziny majora
Zenona, w tym syn- Zenon Wyrzykowski oraz współtowarzysze broni: kpt. Ryszard Zaremba
"Sawa" i mjr Tadeusz Sobieszczak "Dudek"(dwaj ostatni partyzanci z Oddziału Zenona).
Obelisk, wraz z tablicą, stanął koło świetlicy, w centrum wsi. W uroczystości licznie
uczestniczyli mieszkańcy Terlikowa i okolic, przedstawiciele samorządów, duchowni, Konna
Straż Ochrony Przyrody i Tradycji, poczty sztandarowe szkół i OSP z gminy Sarnaki.
Przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce. Wśród pocztów sztandarowych ze szkół i
instytucji wystąpiły także poczty Związku Polskich Spadochroniarzy. XXVII Oddział ZPS w
Siedlcach reprezentował sztandar Zarządu Głównego ZPS w Warszawie oraz sztandar I
Oddziału ZPS w Warszawie. Duże zainteresowanie budzili jeźdźcy z Konnej Straży Ochrony
Przyrody i Tradycji, którzy paradą wraz z pocztami sztandarowymi zakończyli uroczystość.
Panie z Zespołu Szkół w Sarnakach przygotowały treściwy poczęstunek, a mieszkanki wsi
Terlików częstowały swoimi wypiekami. W przygotowanie uroczystości zaangażowało się
wiele osób i to właśnie one skierowały do nas, siedleckich spadochroniarzy swoje
zaproszenie. W Terlikowie gościliśmy dzięki uprzejmości mieszkańców Terlikowa, wójta
gminy Sarnaki- Andrzeja Lipki, Zespołu Szkół im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach z panią
dyrektor Barbarą Michoń na czele oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w Siedlcach


Fotorelacja: LINK
Piknik Rodzinny w Zespole Oświatowym im. Świętej Królowej
Piknik Rodzinny w Zespole Oświatowym im. Świętej Królowej
Jadwigi w Bielanach-Jarosławach
05 czerwca 2016 Związek Polskich Spadochroniarzy XXVII Oddział w Siedlcach
wyruszył w kolejną podróż. Tym razem droga przywiodła nas na Piknik Rodzinny w Zespole
Oświatowym im. Świętej Królowej Jadwigi w Bielanach-Jarosławach. Przywitała nas
niezwykle serdecznie i ciepło Dyrektor Zespołu Oświatowego, Pani Renata Kalicka, która
była "motorem" całego przedsięwzięcia. Po krótkiej prezentacji wyeksponowaliśmy na
stołach nasze rekwizyty desantowe, a moi Bracia rozwiesili charakterystyczne,
spadochroniarskie elementy Oddziału w wyznaczonym dla nas miejscu. W bliskim
sąsiedztwie zainstalowały swoje stoiska firmy, organizacje i sponsorzy szkolnego festynu.
Oprawa imprezy była wspaniała, godna pochwały i naśladowania. Uczniowie szkoły
zaprezentowali swoje zdolności artystyczne i talenty. Każda klasa solidnie przygotowała się
do pikniku, aby umilić czas przybyłym gościom. W pokazach wzięli udział także rodzice
uczniów, kształcących się w bielańskim Zespole Oświatowym. W brawurowy sposób
zainscenizowali tuwimowską "Rzepkę". Na podkreślenie zasługuje fakt, iż rodzice grali w
sposób niezwykle lekki, zabawny, jak zawodowcy. Cudowne mamy uczniów- zdolne
kuchareczki- z życzliwością częstowały wszystkich uczestników imprezy słodkimi
wypiekami oraz przygotowywały chłodne napoje, które były zbawienne w upalny,
czerwcowy dzień.
Nasze stoisko przyciągało zwiedzających. Ludzie przychodzili, zatrzymywali się,
pytali. Panowie chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami z czasów służby wojskowej.
Dzieci z rozkoszą pozowały do zdjęć z naszymi misiami - spadochroniarzami i wręcz nie
chciały się z nimi rozstać.
Wiatr nam sprzyjał. Czasza instruktażowego spadochronu przy każdym silnym
podmuchu wiatru wypełniała się po brzegi. Korzystając z tej okazji wykonaliśmy
pamiątkowe zdjęcia. Na pożegnanie spożyliśmy konkretniejsze danie z grilla. Opuściliśmy
piknik z nadzieją, że wrócimy w gościnne bielańskie progi już za rok.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w Siedlcach


Fotorelacja: LINK
Piknik Rodzinny w Mińsku Mazowieckim pn. „Miło, zdrowo-na sportowo”
Piknik Rodzinny w Mińsku Mazowieckim pn. "Miło, zdrowo-na sportowo".
4 czerwca 2016 na zaproszenie Dyrektora, Pana Mirosława Samociuka przybyliśmy
do Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 17 na
Piknik Rodzinny, który odbywał się pod hasłem: "Miło, zdrowo-na sportowo". Spotkaliśmy
się z niezwykłą życzliwością i przychylnością Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Zaprezentowaliśmy nasze zbiory, prowadziliśmy indywidualne rozmowy z dziećmi, chętnie
odpowiadaliśmy na intrygujące pytania zaciekawionych wychowanków szkoły. Czas upłynął
w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze. Frekwencja na festynie z każdą godziną
wzrastała, gdyż aura dopisywała. Można było posmakować pyszności z grilla, a w kawiarence
delektować się słodkościami przygotowanymi przez cudowne i jak zwykle niezawodne
mamy. Ten sobotni dzień sprzyjał nawiązywaniu kontaktów oraz zacieśnianiu współpracy
między nami- Spadochroniarzami oraz osobami ściśle związanymi z mińskim zespołem
szkół. Czuliśmy się w tej szkole naprawdę wyjątkowo. Tak niewiele trzeba, aby z rzeczy
małych uczynić rzeczy wielkie.
Usytuowanie w Mińsku Mazowieckim 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, bliskość
wojskowej bazy lotniczej w Janowie i fakt, że w Mińsku mieszka wiele osób służących w
wojsku sprzyja krzewieniu tematyki spadochroniarskiej na tym terenie. Chęć zdobycia
wiedzy wojskowej, desantowej, chęć pogłębienia posiadanej już wiedzy oraz ciekawość
prowokowała zainteresowanych do odwiedzenia stoiska XXVII Oddziału Związku Polskich
Spadochroniarzy w Siedlcach. Nikt obok nas nie przeszedł obojętnie. Małe dzieci, nie za
bardzo jeszcze komunikatywne, jeśli chodzi o rozwój mowy, z radością przymierzały
wojskowe nakrycia głowy.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w SiedlcachFotorelacja: LINK
„Sarmacka wiosna” w Mokobodach
„Sarmacka wiosna” w Mokobodach
Stoisko spadochroniarskie zorganizowaliśmy 28 maja 2016 podczas „Sarmackiej
wiosny w Mokobodach”. Pojechaliśmy tam na zaproszenie Wójta Gminy, Pani Doroty
Dmowskiej-Paczuskiej. Impreza odbyła się po raz pierwszy, więc nie ma jeszcze
odpowiedniej rangi. Zaproszono cztery niezwykle ciekawe grupy rekonstrukcyjne z
Warszawy. W ich towarzystwie wystąpiliśmy w bloku programowym „Sarmaci dzieciom”.
Reprezentatywnym i wyróżniającym siedlecki Oddział elementem był baner XXVII Oddziału
Związku Polskich Spadochroniarzy, który zawisł w najwyższym punkcie mokobodzkiego
boiska, zwanego potocznie Orlikiem. Prezentacji Oddziału dokonał Prezes-Jan Łopuch, po
czym głos zabrał Sekretarz- Andrzej Lubelski. Z głośników popłynął w eter nasz hymn
„Czerwony Berecik”, który społem odśpiewaliśmy z nieskrywaną dumą. Angażowaliśmy się
we wszelakie konkurencje adresowane do dorosłych uczestników festynu: przeciąganie liny
kontra strażacy z OSP Mokobody, strzelanie z broni palnej czarno prochowej itp.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w Siedlcach
Kurs spadochronowy i skoki spadochronowe w Aeroklubie Białostockim
Kurs spadochronowy i skoki spadochronowe w Aeroklubie Białostockim
Pod koniec maja 2016 XXVII Oddział Związku Polskich
Spadochroniarzy w Siedlcach zorganizował kurs spadochronowy. Zajęcia
teoretyczne (wykłady) odbywały się w Siedlcach, natomiast egzamin
sprawdzający został przeprowadzony w Aeroklubie Białostockim. Również tam
nasi skoczkowie oddawali swoje kolejne i pierwsze skoki. W dniach 3-4
czerwca br. w kursie spadochronowym wzięło udział 9 osób, w tym jedna
przedstawicielka płci pięknej. Skoki spadochronowe są jednym ze sposobów
kształtowania charakteru. Kursanci przygotowywani do skoków uczą się
dyscypliny, posłuszeństwa, pokory wobec żywiołów oraz odpowiedzialności za
siebie i pozostałych uczestników szkolenia. Skoczkowie pokonują swoje
słabości i lęki, bo bądźmy szczerzy-tylko głupi się nie boi... Wszyscy żądni
adrenaliny bezpiecznie zakończyli kurs, obyło się bez kontuzji i urazów.
Przybyło natomiast powodów do dumy i satysfakcji.

Opracowała:
Marzena Wnorowska-Seremento
Związek Polskich Spadochroniarzy
XXVII Oddział w Siedlcach


Fotorelacja: LINK
Strona 1 z 2 1 2 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu